Specijalna izložba lovnih pasmina u Osjeku

Trnov V Browing PRM u konkurenciji sa 3 mužjaka, Hegi od Siraća CAC, i bila je druga u izboru za BOB od 6 pasa !

Hegi od Siraća

Picture 1 of 9