VJP Ogar

Dana 31. 3. 2012 godine odžan je proljetni uzgojni ispit u Ogaru (Srbiji) gdje je Trnov V Browing uspješno položio ispit sa 64 boda.

Marka na fazana

Picture 1 of 11